Przejdź do treści

Rekrutacja 2021/2022

Drodzy Kandydaci!

od 21 do 27 lipca w godzinach 8.00 – 15.00

wszyscy Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do klas ogólnych/sportowych składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w naszej szkole przez złożenie:

  1. Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. Oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. 2 podpisanych imieniem i nazwiskiem fotografii kandydata,
  4. Kwestionariusza kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej z deklaracją woli uczestniczenia w zajęciach z religii/etyki – dostępny na stronie internetowej szkoły lub  w sekretariacie szkoły,
  5. RODO – dostępne na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły,
  6. Karty zdrowia – jeżeli otrzymaliście ją podczas zakończenia roku w szkole podstawowej.

Dokumenty nie muszą być dostarczone osobiście przed kandydata, ale należy pamiętać, że kwestionariusz wymaga podpisów zarówno kandydata, jak i jego opiekuna prawnego.

Uwaga! Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły. 

Podręczniki do Liceum

rekrutacja uzupeniająca-PODANIE O PRZYJĘCIE DO CLXVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi


KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KLASA UKIERUNKOWANIE, DYSCYPLINY SPORTOWE ROZSZERZENIA DRUGI JĘZYK
A klasa ogólna matematyka, geografia, j. angielski j. niemiecki/ j. hiszpański
B pływanie, piłka nożna biologia, matematyka, j. angielski j. niemiecki/ j. hiszpański
C koszykówka, judo biologia, matematyka, j. angielski j. niemiecki/ j. hiszpański

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których oceny brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów klasy pierwszej to:

Klasa Przedmioty
A Język polski, matematyka, geografia, najwyższa ocena z języka obcego obowiązkowego
B Język polski, matematyka, biologia, najwyższa ocena z języka obcego obowiązkowego
C Język polski, matematyka, biologia, najwyższa ocena z języka obcego obowiązkowego

REKRUTACJA kontakt 22 643-65-34

Rekrutacja odbywa się przez system elektroniczny: www.warszawa.edu.com.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji

WAŻNE DOKUMENTY I INFORMACJE

Podział na klasy i dyscypliny ważny przy logowaniu:

PŁYWANIE – kl. 1LB1

PIŁKA NOŻNA – kl. 1LB2

KOSZYKÓWKA – kl. 1LC1

JUDO – kl.1LC2

Testy sprawności fizycznej:

DO POBRANIA


 

Skip to content