Przejdź do treści

Kontakt

Koncertowa 8 (klasy „0” i 1-3)

e-mail: sp303@eduwarszawa.pl
Numer telefonu do naszej szkoły to 22 643-71-23
Numery wewnętrzne:

  • Sekretariat – 101
  • Kierownik gospodarczy – 104
  • Pedagog – 105
  • Dyżurka – 106
  • Kierownik świetlicy – 107
  • Pokój nauczycielski – 108
  • Świetlica – 109
  • Biblioteka – 110
  • Pielęgniarka – 111
  • Reedukator – 112
  • Fax – 116

Organ prowadzący szkołę: Urząd m.st. Warszawy

Koncertowa 4 (klasy 4-8)

Sekretariat – budynek przy ul. Koncertowej 4

Sekretarka – Monika Szwed Le

Pracownik sekretariatu – Joanna Leżańska-Dyląg

e-mail: sp303@eduwarszawa.pl

TELEFONY:
Koncertowa 4 tel/fax: (022) 643-65-34; (022) 641-26-98

  • SEKRETARIAT – 11, 31
  • P. DYREKTOR – 11
  • Z-CA DYR. klas Podstawowych 4-8 – 16
  • Z-CA Dyr. ds. sportu – 27
  • Kier. Gospodarczy – 13
  • Pokój Nauczycielski – 17
  • Pielęgniarka – 18
  • Psycholog P. Joanna Szpanowska – 23
  • Pedagog P. Natalia Chrupek – 23
  • Biblioteka -21
  • Dozorca -25
  • Fax- 26
Skip to content