Przejdź do treści

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023


Terminarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna:   23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe: 13-26 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Terminy dodatkowe:

  1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

I półrocze: 1.09.2022 r. – 27. 01.2023 r.

II półrocze: 30.01.2023 r. – 23.06.2023 r.

Termin wystawienia ocen śródrocznych: 19.01.2023 r.

Rada klasyfikacyjna po I półroczu: 26.01.2023 r.

Rada zatwierdzająca: 27.01.2023 r.

Termin wystawienia ocen rocznych: 07.06.2023 r.

Rada klasyfikacyjna po II półroczu: 15. 06.2023 r.

Rada zatwierdzająca: 16.06.2023 r.

Propozycja dni wolnych:

31 października 2022 r.,

2 maja 2023 r.,

9 czerwca 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2022 r.

23.12.2022 r.

27.12. 2022 r.

28.12.2022 r.

29.12.2022 r.

30.12.2022 r.

6.04.2023 r.

7.04.2023 r.

11.04.2023 r.

23 maja 2023 r., 24 maja 2023 r., 25 maja 2023 r.

 Terminy rad szkoleniowych:

29 września 2022 r.

20 października 2022 r.

24 listopada 2022 r.

12 stycznia 2023 r.

20  kwietnia 2023 r.

Terminy zebrań z rodzicami/dni otwartych

7.09.2022 r. – klasy 1-3

8.09.2022 r.  – klasy 4-8

19.10.2022 r. – klasy 1-3

20.10.2022 r. – Zebranie klasy 4-8

16.11.2022 r. – klasy 1-3 (Dzień Otwarty)

17 .11.2022 r. – (Dzień Otwarty) klasy 4-8

14.12.20122 r. – Zebranie – Klasy 1-3

15.12.20122 r. – (Zebranie – informacja o zagrożeniach) klasy 4-8

1.02.2023 r. – zebranie klasy 1-3

2.02.2023 r. – zebranie po klasyfikacji lasy 4-8

22.03.2023 r. – zebranie klasy 1-3

23.03.2023 r. – zebranie klasy 4-8

17.05.2023 r.- Zebranie klasy 1-3

18.05.2023 r.- (Zebranie – informacja o zagrożeniach)- klasy 4-8

 

Skip to content