Przejdź do treści

Obiady klasy 1-3 ul. Koncertowa 8

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJEDOTYCZĄCE ŻYWIENIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Szanowni Państwo,

Szkoła zakłada, że wszystkie dzieci będą korzystały z wyżywienia.

Jeżeli dziecko we wrześniu nie będzie jadło posiłków w szkole należy
o tym poinformować sekretariat szkoły do dnia 05.09.2022r.(poniedziałek) do godz. 9.00.

W przypadku rezygnacji z obiadów w kolejnych miesiącach należy przekazać informację przed pierwszym dniem miesiąca.

CENNIK:

oddziały przedszkolne: wyżywienie całodzienne (12zł/dzień)

klasy I-III: obiady (7,50zł/dzień)

Opłata za wrzesień wynosi:

Oddział przedszkolny: 252,00 zł (12,00 zł x 21 dni)

Klasy I-III: 150,00 zł (7,50 zł x 20 dni)

Płatność należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2022 r.

OPŁATY ZA OBIADY DOKONUJEMY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM!

Numer konta: 26 1030 1508 0000 00055034 0062

Tytułu przelewu zgodnie z obowiązującym wzorem tj.:

DBFO Ursynów dla SP303 WRD: obiady, imię i nazwisko, klasa, miesiąc, ewentualne odpisy

Nieobecność dziecka na obiedzie odwołuje się  na dany dzień telefonicznie (22 643 71 23 wew. 101) lub mailowo (obiady.sp303@eduwarszawa.pl ) –  do godz. 9:00. Nieobecności zgłaszane nauczycielom czy innym osobom nieupoważnionym nie będą uwzględniane. Niezgłoszone nieobecności nie będą brane pod uwagę przy odpisach.

Odpisy za obiady rozliczane są w kolejnym miesiącu.

Skip to content